Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.10.2019 Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 października 2019r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Górzno stanowiących uzupełnienie bazy łóżkowej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Petycja Nr 7/2019 Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 października 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 października 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. budownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 111 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 08.10.2019 Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Górzno. Szczegóły
Akty prawne 08.10.2019 Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 października w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta i gminy Górzno Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Imienny wykaz głosowań z Sesja Nr X z dnia 27 września 2019r. Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 4 października 2019r. w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Zarządzenie 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Petycja Nr 6/2019 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2019 Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów Szczegóły
Akty prawne 30.09.2019 Uchwała Nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.09.2019 Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia30 września 2019r.w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego” Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 59/2019 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.:”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1″ Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 27 września 2019r. Szczegóły