Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej obr. Czarny Bryńsk. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację projektu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1″ Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Przebudowie drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda na odcinku dł. 0,990 km, od skrzyżowania z drogą nr 1837 C, obręb Zaborowo” Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku użyteczności publicznej GOK w Górznie” na działce nr 458/1, obr. 2 – Miasto Górzno, gmina Górzno Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV na działkach nr 318/8 i 318/9 obr. Miesiączkowo, gm. Górzno Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr 50/2, 45/5, 46/3, 53/4, 55, 45/1, 184/2 obr. 2 – Miasto Górzno, gm. Górzno Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Kwartalna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 IX Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadr i organizacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy i promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.07.2019 nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY I PROMOCJI w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie Nr 45/2919 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy i promocji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.07.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR I ORGANIZACJI w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadr i organizacji Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja o ustawie antysmogowej Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Postanowienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 2) Szczegóły