Aktualności

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Jacek Warmiński Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Elżbieta Stawicka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Barbara Krawczyńska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Jolanta Ślesińska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Anna Mówińska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Ewelina Żelazińska Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie budynku użyteczności publicznej GOK w Górznie Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej, przebudowie słupowej stacji transformatorowej obręb Miesiączkowo Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11.06.2019r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 277/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 października 2014 r. Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 13.06.2019r. Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zawiadomienie Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia obręb Górzno Miasto 2 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej obr. Górzno Miasto 1 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej obr. Miesiączkowo Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 ZP.271.8.2019 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Gołkowie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Górznie w roku szkolnym 2019/2020 ” Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Raport o stanie Gminy za 2018r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Zgłoszenie kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Szczegóły