Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2019 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 18.06.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Przebudowa ulicy cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno – edukacyjne” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Grażyna Andrzejewska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Anna Laskowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Mariusz Betlejewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Gabriela Frejlich Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Anita Lewandowska – Palczewska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Jadwiga Bieńkowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Sławomir Rynkowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Krzysztof Magdziak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Jacek Warmiński Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Elżbieta Stawicka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Barbara Krawczyńska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Jolanta Ślesińska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Anna Mówińska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Ewelina Żelazińska Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie budynku użyteczności publicznej GOK w Górznie Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej, przebudowie słupowej stacji transformatorowej obręb Miesiączkowo Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11.06.2019r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 277/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 października 2014 r. Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 13.06.2019r. Szczegóły