Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia obręb Górzno Miasto 2 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej obr. Górzno Miasto 1 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej obr. Miesiączkowo Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 ZP.271.8.2019 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Gołkowie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Górznie w roku szkolnym 2019/2020 ” Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Raport o stanie Gminy za 2018r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Zgłoszenie kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Petycja Nr 4/2019 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Szynkówko Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Górznie z dnia 22.05.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Artur Weber – oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Bolesław Wasielewski – oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.05.2019 Tomasz Truszczyński – oświadczenie majątkowe Szczegóły