Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.05.2019 Imienny wykaz głosowań radnych – VI Sesja Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Sprawozdania za I kwartał 2019r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kwartalna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z wykonania budżetu za I kwartał 2019r. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Górznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 VII Sesja Rady Miejskiej w Górznie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 VI Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2019r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26.04.2019r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY GÓRZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2018 ROK Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Górznie z dnia 10.04.2019r. Szczegóły