2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2019 Opinia RIO – I półrocze 2019r. Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia18 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2027 Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 W sprawie budżetu Szczegóły