Ogłoszenia urzędowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 2) o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 407/1 obręb Górzno-Wybudowanie, gmina Górzno” Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 1) o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 407/1 obręb Górzno-Wybudowanie, gmina Górzno” Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej obr. Czarny Bryńsk. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku użyteczności publicznej GOK w Górznie” na działce nr 458/1, obr. 2 – Miasto Górzno, gmina Górzno Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV na działkach nr 318/8 i 318/9 obr. Miesiączkowo, gm. Górzno Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr 50/2, 45/5, 46/3, 53/4, 55, 45/1, 184/2 obr. 2 – Miasto Górzno, gm. Górzno Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja o ustawie antysmogowej Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Postanowienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 2) Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Postanowienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 1) Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na utylizację azbestu Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie studni nr 6 w Miesiączkowie do stacji wodociągowej RSP Nowe Pole w Górznie” Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowie (wymianie) nowej stacji transformatorowej przy ul. St. Walasiewiczówny w m. Górzno Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górzno Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie budynku użyteczności publicznej GOK w Górznie Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej, przebudowie słupowej stacji transformatorowej obręb Miesiączkowo Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia obręb Górzno Miasto 2 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej obr. Górzno Miasto 1 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej obr. Miesiączkowo Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Szczegóły