Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.08.2019 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły