Zamówienia poniżej 30.000 euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację projektu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1″ Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację projektu „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego” Szczegóły