Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Przebudowie drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda na odcinku dł. 0,990 km, od skrzyżowania z drogą nr 1837 C, obręb Zaborowo” Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadr i organizacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy i promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie Nr 45/2919 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy i promocji Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadr i organizacji Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno, z dnia 04.07.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta i Gminy Górzno- etap II ” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2027 Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu” Szczegóły
Akty prawne 19.06.2019 Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Akty prawne 18.06.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Przebudowa ulicy cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno – edukacyjne” Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11.06.2019r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 277/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 października 2014 r. Szczegóły