Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowie (wymianie) nowej stacji transformatorowej przy ul. St. Walasiewiczówny w m. Górzno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian