Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie studni nr 6 w Miesiączkowie do stacji wodociągowej RSP Nowe Pole w Górznie”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian