Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Lp.
Numer ewidencyjny
Nazwa firmy, siedziba i adres/imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON
Data wpisu do rejestru
(syg. sprawy)
Dane kontaktowe
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych (zgodnie Z katalogiem odpadów)
1.
RDR/01/2012
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
87-300 Brodnica, ul. Gajdy 13
NIP 874-14-77-449
REGON P-871123930
13 lutego 2012 r.
GP.7032.1.2012
PGK Sp. z o.o.
87-300 Brodnica
ul. Gajdy 13
tel. 56/4983073
02 01 03, 02 01 07, 13 02 08 , 15 01 01 ,15 01 02, 15 01 07,
15 01 10, 15 02 03, 16 01 01, 16 01 03, 16 03 04, 16 03 80,17 01 01, 17 01 02,
17 03 80, 17 04 02,17 06 01, 17 09 04,20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 11,
20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39,20 01 40, 20 02 01,20 02 02, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03,  20 03 07, 20 03 99
 
2.
RDR/02/2012
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
87-300 Brodnica, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25
NIP 8741764918
REGON 340857289
20 lutego 2012 r.
GP.7032.1.2012
ZUK Sp. z o.o.
87-300 Brodnica
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25
tel. 56/4918496
02 01 01, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 06, 02 01 07, 02 01 99, 10 01 80, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 15 01 05,15 01 06, 15 01 07,15 01 09, 16 01 03, 16 02 13, 16 03 80, 16 05 04, 16 05 05, 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08, 16 05 09, 16 06 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05,17 04 06, 17 04 07, 17 04 10, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08,19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,  20 01 13, 20 01 14,  20 01 15, 20 01 17,  20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26,  20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32,  20 01 33, 20 01 34, 20 01 35,20 01 36, 20 01 37,
20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,  20 03 01,20 03 02,  20 03 03, 20 03 04, 20 03  06, 20 03 07, 20 03 99 
3.
RDR/03/2012
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
87-600 Brodnica, ul. Wyszyńskiego 47
NIP 4660375375
REGON 340443139
09 lipca 2012 r.
GP.7032.3.2012
Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych w Lipnie Sp z o.o.
Ul. Wyszyńskiego 47
87-600 Lipno
15 01 01, 15 01 02,15 01 03,  15 01 04,15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10* , 15 01 11*, 20 01 01,  20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,  20 01 13*,
20 01 14* ,20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*,  20 01 25, 20 01 26*,
20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29* , 20 01 30,
20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,
20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02,  20 02 03, 20 03 01,  20 03 02,
20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 17 01 01,17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 02 01,17 02 02, 17 02 03,17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02,
17 04 03, 17 04 04,17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11,17 05, 08, 17 06 04,17 08, 02, 17 09 04, 16 01 03
4.
RDR/01/2012
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o.
Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin
NIP: 892-144-60-60
REGON 340327551
30 października 2012 r.
GP.7032.4.2012
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o.
Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin
Tel.54/2604002
02 01 03, 02 02 01,02 03 01, 02 03 04,
02 03 80, 02 06 80,02 07 04 , 10 01 01,
10 12 08, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04 , 1501 05,
15 01 07, 16 03 80,16 01 03, 17 01 01,17 01 02,  17 01 03,
17 01 07,  17 01 80, 17 01 81,  17 05 04,
17 05 06, 17 05 08,19 05 03, 19 06 04,19 06 06,  19 08 01,19 08 02, 19 08 05,
19 08 12,  19 09 02, 19 12 09, 19 12 12,19 12 12,  20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 25,  20 01 39, 20 01 40,  20 02 01,
20 02 02,  20 02 03, 20 03 01,  20 03 02, 20 03 03, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99,
5.
RDR/05/2012
Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o.
Ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin
NIP 892-000-10-83
REGON 910011344
17.12.2012 r.
GP.7032.5.2012
Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o.
Ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin
Tel. 054/2802461/62
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,  20 01 10, 20 01 11, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25,
20 01 26, 20 01 28, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 09 04,
6. RDR/01/2014 Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski,
ul. Szpakowa 12A, 85-436 Bydgoszcz
NIP: 967-000-22-01
REGON: 090515702-00027
09.12.2014 r.GP.7032.1.2014 Zakład Usługowo – Handlowy „KARO”
ul. Szpakowa 12 A
85-436 Bydgoszcz
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 02 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99
7. RDR/01/2015 „SANI-BUD” Sp. z o.o.ul. Działyńskich 10C,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
NIP: 877-145-37-26
REGON: 280320153
30.01.2015GP.7032.1.2015 „SANI-BUD” Sp. z o.o.ul. Działyńskich 10C,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99
8. RDR/01/2016 KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk
NIP 848-186-01-85
REGON 281398080
22.07.2016
GP.7032.1.2016
KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk
tel. 89/5262626
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>