Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górznie 07:59 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku 07:57 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie za 2018rok 07:53 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Górznie dla realizacji zadania „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia komunikacyjnego z drogą powiatowa budynku, w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne” 07:50 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 r. 07:46 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno. 07:44 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 marca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola , deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz wzoru zgłoszenia i wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej 07:41 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej 07:40 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji 07:38 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 stycznia2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2019 roku 07:37 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/175/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym. 07:35 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno na rok szkolny 2019/2020 07:34 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji Projektu „Rewitalizacja centrów wsi w Szczutowie i Zaborowie poprzez remont świetlic wiejskich w Szczutowie i Zaborowie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno – szkoleniowe” 07:32 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej 07:30 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie Instrukcji Sprawozdawczości 07:30 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 07:26 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Miasta i Gminy Górzno oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej 07:25 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Górznie 07:23 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.:„ „Rozbudowa i przebudowa budynku użytku publicznego – Urzędu Miasta i Gminy Górzno”. 07:20 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 07:18 16-04-2019 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 11 12 13 14 15 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>