Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2
Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów 2
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Górznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno 2
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 3 lipca 2019r. 2
Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 2
Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok 2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV na działkach nr 318/8 i 318/9 obr. Miesiączkowo, gm. Górzno 2
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej 2
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o prawie wyborców niepełnosprawnych do uzyskiwania informacji o wyborach 2
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2
« 1 2 32 33 34 35 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>