Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2019 Informacja – zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16.04.2019r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Informacja Burmistrza o prawach wyborcy niepełnosprawnego Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Informacja o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowania Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Podaje się do publicznej wiadomości miejsca przeznaczone wyłącznie na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Szczegóły
« »