Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Nr 74/2019 18.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia Nr 73/2019 17.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 października 2019r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Górzno stanowiących uzupełnienie bazy łóżkowej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Szczegóły
Zarządzenia Nr 72/2019 17.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania Szczegóły
Zarządzenia Nr 71/2019 11.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 października 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Zarządzenia Nr 70/2019 11.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 października 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. budownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Zarządzenia Nr 69/2019 11.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 111 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 68/2019 10.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 października 2019r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Gołkowie” Szczegóły
Zarządzenia Nr 67/2019 07.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Górzno. Szczegóły
Zarządzenia Nr 66/2019 07.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 października w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta i gminy Górzno Szczegóły
Zarządzenia Nr 65/2019 04.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 4 października 2019r. w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Zarządzenia Nr 64/2019 04.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Zarządzenia 63/2019 02.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. budownictwa Szczegóły
Zarządzenia 62/2019 02.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska Szczegóły
Zarządzenia Nr 61/2019 30.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Nr X/48/2019 27.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Nr 60/2019 30.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia30 września 2019r.w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego” Szczegóły
Zarządzenia Nr 59/2019 26.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 59/2019 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.:”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1″ Szczegóły
Zarządzenia Nr 58/2019 13.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19-BRODNICA” Szczegóły
Zarządzenia Nr 57/2019 12.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia Nr 56/2019 05.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 września w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu”. Szczegóły
« 1 2 3 6 7 »