Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Nr VIII/44/2019 26.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/44/2019Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno wotum zaufania Szczegóły
Uchwały Nr VIII/43/2019 26.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia 40/2019 01.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta i Gminy Górzno- etap II ” Szczegóły
Zarządzenia 39/2019 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2027 Szczegóły
Zarządzenia Nr 38/2019 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 37/2019 27.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Zarządzenia 36/2019 21.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu” Szczegóły
Zarządzenia Nr 35/2019 19.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Zarządzenia Nr 34/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Przebudowa ulicy cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno – edukacyjne” Szczegóły
Zarządzenia 33/2019 11.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11.06.2019r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 277/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 października 2014 r. Szczegóły
Zarządzenia 32/2019 31.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zarządzenia 31/2019 31.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 30/2019 20.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 29/2019 17.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE nr 29/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO z dnia 17.05.2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 491/2 o pow. 0,0071 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Zarządzenia 28/2019 17.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zarządzenia 27/2019 16.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Uchwały VII/42/2019 07.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Szczegóły
Uchwały VII/41/2019 07.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027 Szczegóły
Uchwały VI/40/2019 26.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Uchwały VI/39/2019 26.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »