Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja V
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 28.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.04.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1896
  • Nr aktu prawnego V/28/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
  • Podstawa prawna wydania UCHWAŁAN r V/28/ 2 0 19RADY MIEJSKIEJ W GÓRZ N I Ez dnia 28marca2019r.w sprawiezmian w budżeciena 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354z 2019 r. poz. 303, poz. 326)oraz § 11, ust 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian