Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.04.2019
  • Data wejścia w życie 26.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VI/35/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534),art. 2 pkt 5, art. 6, ust.1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483),
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian