Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Górznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.04.2019
  • Data wejścia w życie 26.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VI/37/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 13 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zam. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian