Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2019
  • Data wejścia w życie 25.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 11.05.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym VI/39/2019
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2804
  • Nr aktu prawnego VI/39/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. z 2019 r., poz. 506) i art.37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian