VII Sesja Rady Miejskiej w Górznie

RADA MIEJSKA
W GÓRZNIE

Górzno, dnia 30.04.2019 r.

OR. 0012.7.2019

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2019r. (wtorek) o godz.13:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Wybór Sekretarza obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
7.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)    w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027,
2)    w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

9.    Zgłaszanie interpelacji.
10.    Odpowiedzi na interpelacje.
11.    Sprawy różne i wolne wnioski.
12.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Górznie
-//-
Jacek Ruciński

Informacje

Rejestr zmian