Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-22 11:32:51 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
2 2019-08-22 11:27:37 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o prawie wyborców niepełnosprawnych do uzyskiwania informacji o wyborach Szczegóły
3 2019-08-22 11:06:49 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa Szczegóły
4 2019-08-21 10:02:28 Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
5 2019-08-20 11:02:17 Dowozy dzieci do Zespołu Szkół w Górznie 02.09.2019r. i od 03.09.2019r. Szczegóły
6 2019-08-14 13:49:55 Informacja o miejscach przeznaczonych na wyłącznie na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
7 2019-08-14 13:39:57 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
8 2019-08-14 13:35:33 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
9 2019-08-14 13:30:53 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
10 2019-08-14 10:49:05 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej Szczegóły
11 2019-08-14 10:45:11 Uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
12 2019-08-14 10:40:50 Zarządzenie nr 260/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, informacji o liczbie dzieci oraz wzoru rozliczenia dotacji przyznanej dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym Szczegóły
13 2019-08-14 10:38:12 Uchwała XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym Szczegóły
14 2019-08-14 10:28:51 Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika I. Podmioty uprawnione: Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania… Szczegóły
15 2019-08-14 09:56:30 Stypendia szkolne 2019/2020 Na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)uczniowie  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej… Szczegóły
16 2019-08-09 15:27:30 Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
17 2019-08-09 12:43:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 2) o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 407/1 obręb Górzno-Wybudowanie, gmina Górzno" Szczegóły
18 2019-08-09 12:41:40 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 1) o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 407/1 obręb Górzno-Wybudowanie, gmina Górzno" Szczegóły
19 2019-08-08 15:19:53 IX Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2019r. Szczegóły
20 2019-08-08 15:18:45 VIII Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2019r. Szczegóły
« 1 2 3 4 12 13 14 »