Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
201 2019-05-06 15:09:57 Postanowienie Nr 12/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Szczegóły
202 2019-05-02 11:53:07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 02.05.2019r. Szczegóły
203 2019-05-02 11:32:52 Imienny wykaz głosowań radnych – VI Sesja Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. Szczegóły
204 2019-04-30 15:23:12 Sprawozdania za I kwartał 2019r. Szczegóły
205 2019-04-30 15:09:26 Kwartalna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z wykonania budżetu za I kwartał 2019r. Szczegóły
206 2019-04-30 15:00:35 Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
207 2019-04-30 14:55:05 Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
208 2019-04-30 14:49:31 Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
209 2019-04-30 14:42:36 Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Górznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
210 2019-04-30 14:36:39 Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów Szczegóły
211 2019-04-30 14:27:30 Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
212 2019-04-30 14:18:21 Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.. Szczegóły
213 2019-04-30 12:10:31 VII Sesja Rady Miejskiej w Górznie RADA MIEJSKA W GÓRZNIE Górzno, dnia 30.04.2019 r. OR. 0012.7.2019   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2019r. (wtorek) o godz.13:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się… Szczegóły
214 2019-04-29 14:51:28 Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027 Szczegóły
215 2019-04-29 14:44:21 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie określenia terminu wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu mieszkańców miasta i przewodniczącego zarządu Szczegóły
216 2019-04-29 14:43:35 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. Szczegóły
217 2019-04-29 11:22:47 Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. Szczegóły
218 2019-04-26 15:44:24 VI Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2019r. Szczegóły
219 2019-04-26 15:35:12 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26.04.2019r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów Szczegóły
220 2019-04-25 13:35:40 Petycja 2/2019 Szczegóły
« 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »