Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
261 2019-04-04 11:03:03 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Górzno” Szczegóły
262 2019-04-04 08:29:39 Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2019r. Szczegóły
263 2019-03-29 10:48:52 II Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2018r. Szczegóły
264 2019-03-29 10:40:16 I Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2018r.             Szczegóły
265 2019-03-27 15:21:12 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Górznie Szczegóły
266 2019-03-27 15:15:21 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Górznie Szczegóły
267 2019-03-27 14:19:51 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górznie Szczegóły
268 2019-03-27 13:23:19 Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 r.   Szczegóły
269 2019-03-27 13:20:06 Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno. Szczegóły
270 2019-03-27 13:17:48 Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 marca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola , deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz wzoru zgłoszenia i wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej   Szczegóły
271 2019-03-27 13:15:46 Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej Szczegóły
272 2019-03-27 13:10:19 Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji   Szczegóły
273 2019-03-27 13:08:00 Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 stycznia2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2019 roku   Szczegóły
274 2019-03-27 13:06:17 Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/175/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym.   Szczegóły
275 2019-03-27 13:03:50 Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno na rok szkolny 2019/2020   Szczegóły
276 2019-03-27 13:01:13 Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji Projektu „Rewitalizacja centrów wsi w Szczutowie i Zaborowie poprzez remont świetlic wiejskich w Szczutowie i Zaborowie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno – szkoleniowe”   Szczegóły
277 2019-03-27 12:59:36 Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie Instrukcji Sprawozdawczości   Szczegóły
278 2019-03-27 12:58:09 Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej Szczegóły
279 2019-03-27 12:55:21 Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Szczegóły
280 2019-03-27 12:53:46 Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Miasta i Gminy Górzno oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Szczegóły
« 1 2 3 11 12 13 14 15 »