Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
261 2019-04-16 10:05:32 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
262 2019-04-16 08:07:09 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” Szczegóły
263 2019-04-16 07:57:00 Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku Szczegóły
264 2019-04-16 07:53:32 Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie za 2018rok Szczegóły
265 2019-04-16 07:50:20 Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Górznie dla realizacji zadania „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia komunikacyjnego z drogą powiatowa budynku, w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne” Szczegóły
266 2019-04-09 12:51:56 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
267 2019-04-09 12:47:48 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Szczegóły
268 2019-04-09 12:43:51 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2019 rok Szczegóły
269 2019-04-09 12:34:15 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2019 rok Szczegóły
270 2019-04-09 12:00:46 V Sesja Rady Miejskiej Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019r. (czwartek) o godz.1300, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej. Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 25.03.19r. (poniedziałek)  o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku… Szczegóły
271 2019-04-09 11:58:58 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 25.03.2019r. Uprzejmie zawiadamiam, że zostało odwołane posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 marca 2019r. (poniedziałek). Przewodniczący Komisji (-) Regina Lisińska     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2019r. (poniedziałek) o godz.10.00 na sali USC,… Szczegóły
272 2019-04-09 11:57:23 IV Sesja Rady Miejskiej Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2019r. (środa) o godz.1300, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej. Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 11.02.19r. (poniedziałek), o godz. 1300 w Gminnym… Szczegóły
273 2019-04-09 11:55:06 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 11 luty 2019r. Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz.12.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Przewodniczący Komisji (-) Bolesław Wasielewski Szczegóły
274 2019-04-09 11:53:52 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 8 luty 2019r. Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 lutego 2019r. (piątek) o godz.9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.   Przewodnicząca Komisji (-) Regina Lisińska Szczegóły
275 2019-04-09 10:37:46 III Sesja Rady Miejskiej Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018r. (piątek) o godz.1300, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej. Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 20.12.18r. (czwartek) o godz. 1200 w Gminnym… Szczegóły
276 2019-04-09 10:35:08 Posiedzenie komisji Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2018r. (piątek) o godz.13.00 w Zespole Szkół w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Przewodniczący Komisji (-) Bolesław Wasielewski   OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia… Szczegóły
277 2019-04-09 10:32:36 II Sesja Rady Miejskiej Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz.1300,  w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej. Szczegóły
278 2019-04-09 10:30:52 I Sesja Rady Miejskiej Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2018r. (wtorek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Górznie. Szczegóły
279 2019-04-09 10:25:50 Interpelacja z dnia 13.02.2019r. Szczegóły
280 2019-04-09 10:22:43 Interpelacja z dnia 28.12.2018 Szczegóły
« 1 2 3 11 12 13 14 15 16 »