Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
281 2019-04-08 13:53:14 Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 rok Szczegóły
282 2019-04-08 13:51:57 Kwartalna informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku Szczegóły
283 2019-04-08 13:37:39 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia18 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2027 Szczegóły
284 2019-04-08 13:36:14 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
285 2019-04-08 13:34:21 W sprawie budżetu Szczegóły
286 2019-04-04 11:13:58 V Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2019r. Szczegóły
287 2019-04-04 11:11:09 IV Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2019r. Szczegóły
288 2019-04-04 11:09:52 III Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2018r. Szczegóły
289 2019-04-04 11:06:09 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2013-2016” Szczegóły
290 2019-04-04 11:03:03 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Górzno” Szczegóły
291 2019-04-04 08:29:39 Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2019r. Szczegóły
292 2019-03-29 10:48:52 II Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2018r. Szczegóły
293 2019-03-29 10:40:16 I Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2018r.             Szczegóły
294 2019-03-27 15:21:12 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Górznie Szczegóły
295 2019-03-27 15:15:21 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Górznie Szczegóły
296 2019-03-27 14:19:51 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górznie Szczegóły
297 2019-03-27 13:23:19 Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 r.   Szczegóły
298 2019-03-27 13:20:06 Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno. Szczegóły
299 2019-03-27 13:17:48 Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 marca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola , deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz wzoru zgłoszenia i wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej   Szczegóły
300 2019-03-27 13:15:46 Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej Szczegóły
« 1 2 3 12 13 14 15 16 »