Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
41 2019-09-02 12:14:14 Ocena jakości wody z dnia 28.08.2019r. Szczegóły
42 2019-09-02 10:55:44 Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
43 2019-08-29 13:33:17 Informacja o zgłoszeniach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r Szczegóły
44 2019-08-28 12:07:27 Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28.08.2019r. w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2019 r. Szczegóły
45 2019-08-26 15:00:27 Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
46 2019-08-22 11:32:51 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
47 2019-08-22 11:27:37 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o prawie wyborców niepełnosprawnych do uzyskiwania informacji o wyborach Szczegóły
48 2019-08-22 11:06:49 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa Szczegóły
49 2019-08-21 10:02:28 Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
50 2019-08-20 11:02:17 Dowozy dzieci do Zespołu Szkół w Górznie 02.09.2019r. i od 03.09.2019r. Szczegóły
51 2019-08-14 13:49:55 Informacja o miejscach przeznaczonych na wyłącznie na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
52 2019-08-14 13:39:57 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
53 2019-08-14 13:35:33 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
54 2019-08-14 13:30:53 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
55 2019-08-14 10:49:05 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej Szczegóły
56 2019-08-14 10:45:11 Uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
57 2019-08-14 10:40:50 Zarządzenie nr 260/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, informacji o liczbie dzieci oraz wzoru rozliczenia dotacji przyznanej dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym Szczegóły
58 2019-08-14 10:38:12 Uchwała XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym Szczegóły
59 2019-08-14 10:28:51 Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika I. Podmioty uprawnione: Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania… Szczegóły
60 2019-08-14 09:56:30 Stypendia szkolne 2019/2020 Na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)uczniowie  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 14 15 16 »