Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 26.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 17/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.)w związku z Uchwałą Nr XXII/112/2016Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1398)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian