Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej
  • Podstawa prawna wydania art. art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. z 2018 poz. 1509, poz. 2348) oraz § 8 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian