Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 r.

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 27.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 r.
  • Podstawa prawna wydania art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian