Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 21.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 36/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu"
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz § 28 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Górzno (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dn. 23.05.2014r., poz. 1625)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian