Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Górzno

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2019
  • Data wejścia w życie 27.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 37/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Górzno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506), art. 22 ust.4 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 9Dz. U. z 2018 r. ,poz. 2067 z późn. zm.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian