Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta i Gminy Górzno- etap II ”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2019
  • Data wejścia w życie 01.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 40/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta i Gminy Górzno- etap II ”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506) oraz § 28 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Górzno (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dn. 23.05.2014r., poz. 1625)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian