Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 09.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.07.2019
  • Data wejścia w życie 09.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 42/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 508) w związku z Uchwałą Nr VII/39/2011 Rady Gminy w Górznie w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzno na lata 2010 – 2032”
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian