Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Miasta i Gminy Górzno oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 31.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 9/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Miasta i Gminy Górzno oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
  • Podstawa prawna wydania art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018r., poz. 395 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian