ZP.271.8.2019 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Gołkowie”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Miasto i Gmina Górzno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 05.06.2019
  • Data składania ofert 19.06.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 19.06.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno - SEKRETARIAT (I piętro)
  • Numer UZP/TED 556753-N-2019 z dnia 2019-06-05 r.
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian