Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2019 Ogłoszenie – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 18.09.2019r. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja o losowaniach Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19-BRODNICA” Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 września 2019 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Opinia RIO – I półrocze 2019r. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 września w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu”. Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Ocena jakości wody z dnia 28.08.2019r. Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Informacja o zgłoszeniach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r Szczegóły
Akty prawne 28.08.2019 Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28.08.2019r. w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o prawie wyborców niepełnosprawnych do uzyskiwania informacji o wyborach Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.08.2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Dowozy dzieci do Zespołu Szkół w Górznie 02.09.2019r. i od 03.09.2019r. Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Informacja o miejscach przeznaczonych na wyłącznie na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły