Obwieszczenia, zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.09.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 2) o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 407/1 obręb Górzno-Wybudowanie, gmina Górzno” Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Górzno 1) o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 407/1 obręb Górzno-Wybudowanie, gmina Górzno” Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej obr. Czarny Bryńsk. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku użyteczności publicznej GOK w Górznie” na działce nr 458/1, obr. 2 – Miasto Górzno, gmina Górzno Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV na działkach nr 318/8 i 318/9 obr. Miesiączkowo, gm. Górzno Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr 50/2, 45/5, 46/3, 53/4, 55, 45/1, 184/2 obr. 2 – Miasto Górzno, gm. Górzno Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie studni nr 6 w Miesiączkowie do stacji wodociągowej RSP Nowe Pole w Górznie” Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowie (wymianie) nowej stacji transformatorowej przy ul. St. Walasiewiczówny w m. Górzno Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie budynku użyteczności publicznej GOK w Górznie Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej, przebudowie słupowej stacji transformatorowej obręb Miesiączkowo Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia obręb Górzno Miasto 2 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej obr. Górzno Miasto 1 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej obr. Miesiączkowo Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie z dnia 5.06.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Szynkówko Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej Szczegóły