Projekty uchwał

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.01.2021 Ogłoszenie Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Górznie w sprawie określenia wykazu kąpielisk Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Górznie w sprawie określenia wykazu kąpielisk Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2013-2016” Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Górzno” Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2019r. Szczegóły