Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.09.2019 Uchwała Nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/119/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/44/2019Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2019 Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2019 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027 Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Górznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie określenia terminu wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu mieszkańców miasta i przewodniczącego zarządu Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Górzno” Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” Szczegóły