Dotacje dla szkół niepulicznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2021 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 marca 2021r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2021 Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2021r. o najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, o której zorganizowano oddział przedszkolny Szczegóły
Artykuł 18.01.2021 Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2021r. o statystycznej liczbie dzieci w 2021r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2021 Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2021r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 02.11.2020 Ogłoszenie z dnia 2 listopada 2020 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r Szczegóły
Artykuł 02.11.2020 Ogłoszenie z dnia 2 listopada o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 14.10.2020 Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14.10.2020r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, informacji o liczbie dzieci oraz wzoru rozliczenia dotacji przyznanej dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie o najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, o której zorganizowano oddział przedszkolny Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2019 r Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Zarządzenie nr 260/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, informacji o liczbie dzieci oraz wzoru rozliczenia dotacji przyznanej dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Uchwała XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym Szczegóły