Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej, przebudowie słupowej stacji transformatorowej obręb Miesiączkowo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian