Ogłoszenie – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 17 maja 2019r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2019 r. (piątek) o godz.12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji

(-) Regina Lisińska

Informacje

Rejestr zmian