Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Nr 58/2019 13.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19-BRODNICA” Szczegóły
Zarządzenia Nr 57/2019 12.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia Nr 56/2019 05.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 września w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu”. Szczegóły
Zarządzenia Nr 55/2019 30.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia Nr 54/2019 28.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28.08.2019r. w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Nr 52/2019 21.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Zarządzenia 51/2019 09.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Uchwały IX/47/2019 07.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/119/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Zarządzenia 50/2019 08.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Zarządzenia Nr 49/2019 02.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Przebudowie drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda na odcinku dł. 0,990 km, od skrzyżowania z drogą nr 1837 C, obręb Zaborowo” Szczegóły
Zarządzenia Nr 48/2019 29.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny Szczegóły
Zarządzenia Nr 47/2019 29.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia Nr 44/2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadr i organizacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Zarządzenia Nr 46/2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy i promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie Szczegóły
Zarządzenia Nr 45/2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 45/2919 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy i promocji Szczegóły
Zarządzenia Nr 43/2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26.07.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadr i organizacji Szczegóły
Zarządzenia Nr 42/2019 09.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku Szczegóły
Zarządzenia Nr 41/2019 04.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno, z dnia 04.07.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
Uchwały Nr VIII/46/2019 26.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok Szczegóły
Uchwały Nr VIII/45/2019 26.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
« 1 2 3 5 6 »