Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.07.2019 26.07.2019 ZP.271.9.2019 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1 Szczegóły
05.06.2019 19.06.2019 ZP.271.8.2019 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Gołkowie” Szczegóły
05.06.2019 17.06.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Górznie w roku szkolnym 2019/2020 ” Szczegóły
09.04.2019 24.04.2019 ZP.271.7.2019 Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2 – Etap II Szczegóły
13.03.2019 28.03.2019 ZP.271.5.2019 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu Szczegóły
« »