Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.12.2020 14.01.2021 Przetarg nieograniczony Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej rynku w Górznie Szczegóły
08.12.2020 18.12.2020 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu: „Zakup paliwa do autobusu szkolnego i busa gminnego w 2021 roku.” Szczegóły
15.09.2020 30.09.2020 ZP.271.6.2020 Przetarg nieograniczony Remont drogi gminnej nr 080741C Gołkowo – Nad Strugą, odc. dł. 0, 700 km , (cz. dz. nr 38 o. Gołkowo), w km 1+714 – 2+414 Szczegóły
27.05.2020 12.06.2020 ZP.271.5.2020 Przetarg nieograniczony – Remont budynku świetlicy wiejskiej w Fiałkach Szczegóły
19.05.2020 03.06.2020 ZP.271.4.2020 Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej nr 080746C (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych) Szynkówko – Wierzchownia (dz. nr 283/1 o. Szynkówko), na odc. dł. 0,542 km, w km 0+450 – 0+992″ Szczegóły
04.05.2020 19.05.2020 ZP. 271.3.2020 „Rozbudowa drogi nr 081304C – ul. Św. Floriana, dł. 0,940 km, na odcinku: km 0+400 – zjazd do Zespołu Szkół i Hali – km 1+340 skrzyżowanie z dr. nr 1837C”. Szczegóły
18.03.2020 02.04.2020 ZP.271.2.2020 „Rewitalizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miasta i Gminy Górzno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
24.02.2020 16.03.2020 ZP.271.1.2020 „Rewitalizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miasta i Gminy Górzno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
27.11.2019 09.12.2019 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Szczegóły
11.07.2019 26.07.2019 ZP.271.9.2019 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1 Szczegóły
05.06.2019 19.06.2019 ZP.271.8.2019 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Gołkowie” Szczegóły
05.06.2019 17.06.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Górznie w roku szkolnym 2019/2020 ” Szczegóły
09.04.2019 24.04.2019 ZP.271.7.2019 Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2 – Etap II Szczegóły
13.03.2019 28.03.2019 ZP.271.5.2019 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu Szczegóły
« »