Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 03.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6209
  • Nr aktu prawnego II/7/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 3 ust. 2, art. 6c ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian