Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 03.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 03.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego II/8/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawieprzyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 100, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 5a ust. 1 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r.odziałalności pożytku publicznego i owolontariacie (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 450,poz. 650, poz. 723, poz. 1365)po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i owolontariacie
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian