Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 28.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.01.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 131
  • Nr aktu prawnego III/11/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz.1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.,
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian